Merilci sončne energije na japonskih zgradbah

V deželi Japonski je industrija sončne energije že pred leti doživela pravi razcvet, zahvaljujoč političnim spletkam, ki so jo naredili konkurenčno konvencionalnim virom energije.

Za primer, že davnega leta Gospodovega 2003 so Japonci proizvedli polovico vse svetovne sončne energije, razvili 44% vseh novih solarnih naprav in inštalirali 5-krat več solarne kapacitete kot ZDA.

Dandanes ima vedno več zgradb na strehah svoje lastne sončne celice za potrebe energije za celotno stavbo. Na zidu take zgradbe bo ostro oko včasih opazilo posebno ploščo oz. merilec z displeji, ki meri proizvedeno električno energijo iz sončnih celic.


Zgornji števčič pomeni trenutno proizvedeno električno energijo v kW, spodnji pa dnevno proizvodnjo električne energije v kWh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *