Pogoji uporabe

Storitve, ki vam jih ponuja DailyOnigiri.si, so predmet spodaj navedenih pogojev uporabe. DailyOnigiri.si si pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi vas o tem obvestil.

Vsebine, informacije in storitve (v nadaljevanju pod skupnim imenom “storitve”), ki jih objavlja in ponuja DailyOnigiri.si, so izključno v informativne namene. Razen če ni določeno drugače, so te storitve namenjene le za vašo osebno in nekomercialno rabo. Storitev ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali ustvarjati iz njih izvedena dela v komercialne namene brez našega predhodnega pisnega dovoljenja.

Čeprav strmimo k temu, da so vsebine na tej spletni strani natančne in čimbolj posodobljene, se lahko zgodi, da so katere informacije netočne ali zastarele. DailyOnigiri.si ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli posebno, posredno ali posledično škodo, izgubo ali stroške, ki bi morebiti izhajali iz uporabe te spletne strani.

DailyOnigiri.si je neodvisna spletna stran, ki ni v nobeni povezavi s kakršnokoli izobraževalno ali vladno ustanovo.